Tag Archives: Warhammer

Warhammer Online Idol

Nói chung là cứ xôi to bưởi lớn là dễ được mời làm đại sứ game, xem ra game thủ nam chiếm 99,9% số lượng ấy nhỉ!?


It’s Vương Doãn Bình, click to see more… Tiếp tục đọc