Tag Archives: VH1

Demi Lovato – 2010 VH1 Do Something! Awards – chuẫn!

Demi Lovato leggy at 2010 VH1 Do Something! Awards - Hot Celebs Home

Jessica Simpson – VH1 Upfront

ai ơi bưng bát xôi đầy … chú Nick Carter chạy làng là phải rồi :D>>> Tiếp tục đọc