Tag Archives: Teen Choice Awards

Hilary Duff – leggy & cleavagy

Kim Kardashian (em này teen *éo gì nữa nhỉ?)

Tiếp tục đọc

Selena Gomez @ 2010 Teen Choice Awards- teen xinh

Tiếp tục đọc

Katy Perry – 2010 Teen Choice Awards

Megan Fox – 2010 Teen Choice Awards – nhon chóa!

Tiếp tục đọc

Katy Perry

2010 Teen Choice Awards Photo Session

Katy Perry - Teen Choice Awards Photo Session - Hot Celebs Home