Tag Archives: Sun Danyong

iPhone – the killer !?

iphone-ultra-4g.jpg

Sun Danyong, 25 tuổi, công nhân của Foxconn đã nhảy lầu tự tử sau khi đánh mất 1 trong số những mẫu thử của chiếc iPhone thế hệ thứ 4 mà Apple đang nghiên cứu.

Đang ầm ĩ bên China, ai quan tâm vô xem! Tiếp tục đọc