Tag Archives: Performance

Christina Aguilera – Sexy Performance at The 2010 American Music Awards

Tiếp tục đọc

Dorota Rabczewska aka. Doda – sexy performance

Nicole Scherzinger – “Dancing with the Stars” Performance – Bước Chân Hòan Vũ của Tây đây!

so ra thì Ngô Thanh Vân nước mình cũng chả kém cạnh là mấy!>>> Tiếp tục đọc