Tag Archives: Paul Allen

Paul Allen kiện Google, Apple, Yahoo, Facebook …

Người đồng sáng lập công ty Microsoft, Paul Allen, đang đâm đơn kiện một số công ty công nghệ lớn vi phạm bằng sáng chế của một công ty mà ông sáng lập đầu những năm 1990. Ông Allen kiện Apple, Yahoo, Facebook, Google và eBay cùng

Tiếp tục đọc