Tag Archives: người dùng

Bức xúc của 1 người dùng Windows XP

Điều ước cuối năm Sửu: ước gì my blog được như thế này nhỉ =))

Con số nổi bật của YouTube và Facebook trong tháng 1

Bạn không hề cô đơn khi dõi theo những đoạn video trên YouTube. Bởi theo nghiên cứu của ComScore, YouTube Inc. đã vượt qua con số 100 triệu lượt chỉ trong tháng 1.


Chỉ tính riêng tháng 1, ComScore cũng cho biết tổng cộng người Mỹ đã xem 14.8 tỉ video trực tuyến, tăng 4% so với tháng 12. Vì vậy, có thể thấy tốc độ tăng trưởng YouTube lên đến 91%. Điều đáng nói, có hơn Tiếp tục đọc