Tag Archives: Michelangelo di Battista

Snejana Onopka – interesting pix @ Vogue (by Michelangelo di Battista)

Tiện ích upload ảnh miễn phí, không cần đăng ký! | up.anhso.net Tiếp tục đọc

Claudia Schiffer đóng phim kinh dị trên Harper’s Bazaar UK November 2009

Claudia Schiffer by Michelangelo di Battista for Harper’s Bazaar UK November 2009