Tag Archives: hotmail

ôi, password!

123456”

Mật khẩu Hotmail bị lộ phổ biến nhất

Vụ hàng chục nghìn tài khoản email bị tung lên mạng đã phát hiện “123456” là mật khẩu phổ biến nhất, tiếp theo là “123456789”.

Dữ liệu từ vụ tấn công phishing Hotmail mới đây chứng tỏ bảo mật mật khẩu của người dùng rất sơ hở. Mật khẩu thông thường nhất trong 10.000 mật khẩu tài khoản email Hotmail bị đánh cắp và đăng trên website PasteBin.com là "123456". Neil O’Neil, một chuyên gia ở công ty thanh toán bảo mật The Logic Group phát hiện "123456" xuất hiện trong danh sách đến 64 lần. Tiếp theo là "123456789".

Mặc dù chủ sở hữu của website PasteBin đã gỡ danh sách mật khẩu xuống nhưng

Tiếp tục đọc