Tag Archives: drop-shot

[tennis moment] forehand – attack the ball


Tiếp tục đọc

[tennis moment] nỗi buồn Miami

[tennis moment] Djokovic

Tiếp tục đọc

[tennis moment] Azarenka – nhăn nhó thế này thua là phải rồi

[tennis moment] Andy Murray

Tiếp tục đọc

[tennis moment] Nalbadial

Tiếp tục đọc

[tennis moment] Azarenka

Tiếp tục đọc

victory & lost

[tennis moment] Roddick chơi bóng rổ ngồi đọ với siêu sao

[tennis moment] này thì backhand


Tiếp tục đọc

phew, who’s it?

[tennis moment] Federer

Tiếp tục đọc