Tag Archives: Cyber Cafe

Hà Nội quản quán net bằng phần mềm – gay nhỉ, mà phần mềm nào

 

1.jpgVới trên 3.500 điểm kinh doanh Internet và game (chưa kể những điểm không phép), Hà Nội là một trong những nơi phức tạp nhất cả nước về loại hình dịch vụ này.

Địa bàn phức tạp

Giữa lúc các điểm truy cập, tiệm game online ngày càng gia tăng về số lượng thì tình trạng không tuân thủ theo qui định của Nhà nước vẫn liên tục diễn ra. Theo Sở TT&TT Hà Nội, các lỗi vi phạm tập trung chủ yếu là: không có đăng ký kinh doanh, không có hợp đồng đại lý, kinh doanh quá giờ qui định, không niêm yết nội quy tại nơi kinh doanh, thiếu sổ theo dõi khách hàng sử dụng dịch vụ, không cài đặt phần mềm quản lý, thường xuyên để cho học sinh, trẻ em tuổi dưới 14 tự do vào chơi game không có sự giám hộ của người lớn…

Tiếp tục đọc