Tag Archives: comment

Hết thời của bình luận nặc danh? (Theo NYTimes)

Đã đến lúc thế giới cần phải quên đi câu nói nổi tiếng của thời đại Internet: “Trên Internet, không ai biết bạn là ai” và đưa thế giới web trở về gần gũi với đời sống thực tại.

1.jpg.jpg

Từ thuở sơ khai của kỷ nguyên @, nặc danh là một trong những quyền cơ bản nhất của người dùng Internet nhưng ở thế giới Internet hiện đại, sự nặc danh trở thành một “căn bệnh” mà tất cả đang đi tìm thuốc chữa. Kể từ khi kỷ nguyên web 2.0 bắt đầu và những website tin tức cho phép độc giả được gửi ý kiến bình luận vào cuối mỗi bài viết, sự nặc danh bắt đầu phát tác những hiệu ứng xấu. Tiếp tục đọc