Tag Archives: Bartoli

Kim def. Safina & …

4bd1901e6bbebd0943ab1f58eab57230-getty-95870909rm052_western_south 25a504fd8d08d20cc0b55616c4904812-getty-95870909rm057_western_south

Bartoli def. Wozniacki, Masha cũng thắng.

 681de22bb727966c7bf93aceb62388ce-getty-95689690rm005_western_south 277b242c819dd65c8b3c1608c3a0c2e3-getty-95689690rm020_western_south

WTA

Tiếp tục đọc

Venus William quá mạnh, bartoli thúc thủ

[tennis moment] Bartoli – nhìn kinh thật!

Tiện ích upload ảnh miễn phí, không cần đăng ký! | up.anhso.net

Tiện ích upload ảnh miễn phí, không cần đăng ký! | up.anhso.net

Tennis Moment: Bartoli nhìn hay nhỉ!

Tiện ích upload ảnh miễn phí, không cần đăng ký! | up.anhso.net