Tag Archives: Artwork

Comic book vector artwork

(source: internet)

03 photshop artworks – fire blending

Tiếp tục đọc

pencil artworks

đời tàn hay tàn đời

Stinger_by_DuCkliNdpo

Vài hình ảnh phim Hoàng Tử Ba Tư (Prince of Persia Sands of Time Artwork)

Prince-of-Persia-Sands-of-Time-11 Prince-of-Persia-Sands-of-Time-1
  Prince-of-Persia-Sands-of-Time-8

some more inside …

Tiếp tục đọc