Category Archives: tennis moment

Berdych dft. Federer @ Miami 2010

Federer vs Berdych Miami 2010 3rd set tiebreak video

pics inside … Tiếp tục đọc

[tennis moment] Roger Federer


tin shock: Con trai Nadal chụp ảnh với Moya

Ngày ấy, với đàn anh Moya

và bây giờ, mạnh mẽ Tiếp tục đọc

[tennis moment] stars

Tiếp tục đọc

[tennis moment] forehand – attack the ball


Tiếp tục đọc

[tennis moment] nỗi buồn Miami

[tennis moment] Djokovic

Tiếp tục đọc

[tennis moment] Azarenka – nhăn nhó thế này thua là phải rồi

[tennis moment] Andy Murray

Tiếp tục đọc

[tennis moment] Nalbadial

Tiếp tục đọc

[tennis moment] Azarenka

Tiếp tục đọc

victory & lost