Category Archives: Soderling

AO 2011 updates pics

Federer vs. Soderling – nợ nần chồng chất

[tennis moment] này thì backhand


Tiếp tục đọc

[tennis moment] ôm người chán rồi, em đi ôm cá …heo!

Tiếp tục đọc

[tennis moment] Soderling – ngày càng tiến bộ!

Tiếp tục đọc

[tennis moment] Youznyi – 2 lần về nhì rồi! Cố lên!

Tiện ích upload ảnh miễn phí, không cần đăng ký! | up.anhso.netTiện ích upload ảnh miễn phí, không cần đăng ký! | up.anhso.netTiện ích upload ảnh miễn phí, không cần đăng ký! | up.anhso.net Tiện ích upload ảnh miễn phí, không cần đăng ký! | up.anhso.netTiện ích upload ảnh miễn phí, không cần đăng ký! | up.anhso.net

Soderling dọa Ana Ivanovic khóc rưng rức !

Tiện ích upload ảnh miễn phí, không cần đăng ký! | up.anhso.net Tiện ích upload ảnh miễn phí, không cần đăng ký! | up.anhso.net

tennis moments

imagebam.comimagebam.comimagebam.comimagebam.comimagebam.comimagebam.comimagebam.comimagebam.comimagebam.com
imagebam.comimagebam.comimagebam.comimagebam.comimagebam.comimagebam.com

Yêu nhất cái anh chàng cứ lúc nghỉ là lấy khăn trùm đầu! Go, Robin, Go!

tennis moment: mấy anh này ngon giai wá đi …

Tiện ích upload ảnh miễn phí, không cần đăng ký! | up.anhso.netTiện ích upload ảnh miễn phí, không cần đăng ký! | up.anhso.net Tiếp tục đọc

tennis moment 23/10/2009

8fb0a15783550f6ca2eeb69657aef0af-getty-tennis-sweden-sweden-soderling 06fda32defbd39a4cd0d40f397d6d33f-getty-tennis-esp-nadal-trophy-godo  40db0dc8325761b0360aa90289cda26c-getty-tennis-esp-nadal-trophy-godo

sao thế Nikolay, Safin vẫn chưa gác vợt mà!

999f878b57050b77bb88e0c762ff22c7-getty-tennis-kremlin-cup-rus capt.ebc5c5508aa848829f1c8c1ce003c228.russia_tennis_kremlin_cup_xmim111capt.a4a89432b1bf4a429c2f0865da7880e8.russia_tennis_kremlin_cup_xmim10801c5b599767fd2cfaab2fc44c57d8db3-getty-tennis-kremlin-cup-rus

Tiếp tục đọc

vài hình ảnh đẹp tại Shanghai Open

6fcd0b27a07a70ddee200877a07bc410-getty-tophsots-tennis-atp-chne71cb1c7783ee038db2bd2e4aeb97da0-getty-91204143vf021_2009_shanghai542ef87bba29b58416432663c86beb09-getty-91204143ms035_2009_shanghai2cf07691f1b878f15f350d6db5fc66ac-getty-tennis-atp-chn 3c559ac9dea4620022ebbd374bdf9465-getty-91204143vf026_2009_shanghai   capt.1152004a83364e968d46a80c1b208321.china_tennis_shanghai_masters_xeh1482526459df65170befe1d4183f5431be1-getty-tennis-atp-chn