Category Archives: Hewitt

AO 2011 updates pics

[tennis moment] sân đấu Monte Carlo, ai sẽ tỏa sáng

Tiếp tục đọc

tennis moments : Australia Open 2010

imagebam.comimagebam.comimagebam.comimagebam.comimagebam.comimagebam.comimagebam.comimagebam.comimagebam.comimagebam.comimagebam.comimagebam.comimagebam.comimagebam.comimagebam.comimagebam.comimagebam.comimagebam.comimagebam.comimagebam.comimagebam.comimagebam.com

tennis update pix

 capt.b38e2590d1394e87a2e633e6e80598b5.qatar_wta_tennis_lkw117 3a102c78edcb708186d3369ebad95fdc-getty-tennis-wta-qat capt.0ee6306211444e2f8781979538bde7d6.qatar_wta_tennis_lkw135 58a7a6e0775901264c6057b046a3c5bd-getty-tennis-wta-qat-wozniacki-azarenka 85a93b2363e841ea531b60d9d2548f55-getty-tennis-wta-qat-azarenka-wozniacki a7e7dac04195bc2a7a44845d1d9d14cb-getty-tennis-wta-qat c020447028c4048ea444ffdd186051dc-getty-tennis-wta-qat-safina capt.1450c069101f47669ad5a83d5a8ede3c.qatar_wta_tennis_lkw133

Tiếp tục đọc

Oh, Masha! … Yeah!

8a2fb188210c7a3b3069e6351a2d30a3-getty-tennis-wta-atp-chn275ff795b738d1548a0accd66e6e8d20-getty-90035677ko032_rakuten_open_  14c72249f72502531dd1b59da7ddf365-getty-90035677ko041_rakuten_open_ 5d82e1f93d1204f68b118c1819f6d053-getty-90035677ko034_rakuten_open_ 7ceabacedd55b9ab0859a77174af01f6-getty-90035677ko050_rakuten_open_1bb45aca0f8e5b4cec051ce4f6abb65b-getty-tennis-wta-atp-chn 60b90d566df228df2ce18538ff3289c4-getty-tennis-wta-atp-chn 462c1077d1f7b7d5c12326d0f79af063-getty-tennis-wta-atp-chn  03f87f7f90c50bf357fdf3dc308b3a60-getty-tennis-wta-atp-chn a082b819b94fb32ce25ab38b19efba59-getty-tennis-wta-atp-chn

on court và off court pix

43322a905e23b6e4c3d5c36ee33131db-getty-83372466nl057_western_south c34b3343519627889ad3cae2b1e9e9ba-getty-83372977ms014_rogers_cup 7fa33fdc671d9516baab5f878928f3f8-getty-83372466nl032_western_south 1b2321243f7987f600e32d62dda40fdf-getty-83372466nl015_western_south 0014880beac13a665ee5058f5af50a2f-getty-83372977ms002_rogers_cup

Murray đã leo lên vị trí thứ 2 sau Federer The GOAT. Hewitt có vẻ vẫn hăng máu, Ana Ivanovic vẫn xinh nhất!

Nadal ở đâu?

Tiếp tục đọc

Roddick vật ngã Hewitt roài…

Photobucket
trước trận đấu, 2 tay vợt trông rất thân thiết
PhotobucketPhotobucket
vào trận thì hành hạ nhau
PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket

Photobucket
tranh cãi với trọng tài

PhotobucketPhotobucket