Category Archives: Thùy Dương

Phạm ThùyDương – xinh

169cm, 50kg, 79-64-93


hoa hậu năm nay có vượt qua mốc này?

 

Bộ sưu tập

thí sinh HHVN : Phạm Thị Thùy Dương

siêu mẫu diễn thời trang cưới

trong các loại thời trang thì em thấy mỗi cái này là xài được trong đời thực thôi!

more & more… Tiếp tục đọc

thùy dương, hồng nhung

vài teen loăng quăng

Tracy Vu

Click the image to open in full size.

Click this bar to view the full image.

Click the image to open in full size.Click the image to open in full size.

Trang Kira

Click this bar to view the full image.

Click the image to open in full size.

Click this bar to view the full image.

Click the image to open in full size.

Click this bar to view the full image.

Click the image to open in full size.

Click this bar to view the full image.

Click the image to open in full size.

Thùy Dương – thí sinh miss Audition

Click the image to open in full size.

Click this bar to view the full image.

Click the image to open in full size.

Phương Princess

Click this bar to view the full image.

Click the image to open in full size.

Hà Hẹ

Click this bar to view the full image.

Click the image to open in full size.

Click this bar to view the full image.

Click the image to open in full size.

Click this bar to view the full image.

Click the image to open in full size.

Ngọc Anh

Click this bar to view the full image.

Click the image to open in full size.

Click this bar to view the full image.

Click the image to open in full size.

My Bunny

Click this bar to view the full image.

Click the image to open in full size.

Click this bar to view the full image.

Click the image to open in full size.

Click this bar to view the full image.

Click the image to open in full size.

Click this bar to view the full image.

Click the image to open in full size.