Category Archives: Ngô Thanh Vân

đêm VMA'08

đêm VMA’08

nước mắt … cá sấu chứ thiên thần gì

Mây Trắng  nè, cho nó đối lập

tứ thời vi khuẩn

NTV Evils

lịch NTV 2009

ăn chơi xứ lạ

mẫu có danh

kim Minh

NTV

Ngô Phương Lan

trà My Idol

nốt ca sĩ Vịt

pé Minh Hằng

Ảnh này đã được co lại cho phù hợp. Nhấn vào đây để xem ảnh với cỡ gốc. (http://vietyo.com)

Ảnh này đã được co lại cho phù hợp. Nhấn vào đây để xem ảnh với cỡ gốc. (http://vietyo.com)

Ảnh này đã được co lại cho phù hợp. Nhấn vào đây để xem ảnh với cỡ gốc. (http://vietyo.com)

Ảnh này đã được co lại cho phù hợp. Nhấn vào đây để xem ảnh với cỡ gốc. (http://vietyo.com)

Ảnh này đã được co lại cho phù hợp. Nhấn vào đây để xem ảnh với cỡ gốc. (http://vietyo.com)

Ảnh này đã được co lại cho phù hợp. Nhấn vào đây để xem ảnh với cỡ gốc. (http://vietyo.com)

Ảnh này đã được co lại cho phù hợp. Nhấn vào đây để xem ảnh với cỡ gốc. (http://vietyo.com)

Ảnh này đã được co lại cho phù hợp. Nhấn vào đây để xem ảnh với cỡ gốc. (http://vietyo.com)

Ảnh này đã được co lại cho phù hợp. Nhấn vào đây để xem ảnh với cỡ gốc. (http://vietyo.com)

Ảnh này đã được co lại cho phù hợp. Nhấn vào đây để xem ảnh với cỡ gốc. (http://vietyo.com)

Ảnh này đã được co lại cho phù hợp. Nhấn vào đây để xem ảnh với cỡ gốc. (http://vietyo.com)

Ảnh này đã được co lại cho phù hợp. Nhấn vào đây để xem ảnh với cỡ gốc. (http://vietyo.com)

Ảnh này đã được co lại cho phù hợp. Nhấn vào đây để xem ảnh với cỡ gốc. (http://vietyo.com)

Ảnh này đã được co lại cho phù hợp. Nhấn vào đây để xem ảnh với cỡ gốc. (http://vietyo.com)

Ảnh này đã được co lại cho phù hợp. Nhấn vào đây để xem ảnh với cỡ gốc. (http://vietyo.com)

Ảnh này đã được co lại cho phù hợp. Nhấn vào đây để xem ảnh với cỡ gốc. (http://vietyo.com)

Ảnh này đã được co lại cho phù hợp. Nhấn vào đây để xem ảnh với cỡ gốc. (http://vietyo.com)

Ảnh này đã được co lại cho phù hợp. Nhấn vào đây để xem ảnh với cỡ gốc. (http://vietyo.com)

ca sĩ khoe body

con cháu ông Minh Hồ chăng = Hà Hồ

Minh Thư “gái nhảy”

Ảnh này đã được co lại cho phù hợp. Nhấn vào đây để xem ảnh với cỡ gốc. (http://vietyo.com)

Ảnh này đã được co lại cho phù hợp. Nhấn vào đây để xem ảnh với cỡ gốc. (http://vietyo.com)

Ảnh này đã được co lại cho phù hợp. Nhấn vào đây để xem ảnh với cỡ gốc. (http://vietyo.com)

Ảnh này đã được co lại cho phù hợp. Nhấn vào đây để xem ảnh với cỡ gốc. (http://vietyo.com)

em lày là Tóc Tiên

đàn chị NTV đây

Ảnh này đã được co lại cho phù hợp. Nhấn vào đây để xem ảnh với cỡ gốc. (http://vietyo.com)

b4 9am

Ngô Thanh Vân
Diễm Quỳnh
Thúy Hạnh
Thủy Tiên
Hồng Nhung
Thanh Mai
Anh Thư
Linh Nga

Minh Hương

Bảo Hòa (again…) , Ngô Thanh Vân + …

PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket

PhotobucketPhotobucketdanmoc061.jpg picture by vanthanhcongdanmoc062.jpg picture by vanthanhcongdanmoc065.jpg picture by vanthanhcongdanmoc066.jpg picture by vanthanhcongimg147.jpg picture by vanthanhcongimg148.jpg picture by vanthanhcongimg149.jpg picture by vanthanhcongimg150.jpg picture by vanthanhcongdanmoc064.jpg picture by vanthanhcongdanmoc063.jpg picture by vanthanhcongdanmoc059.jpg picture by vanthanhcongPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket

click to commentclick to commentclick to commentimg001.jpg picture by vanthanhcongimg004.jpg picture by vanthanhcongimg011.jpg picture by vanthanhcongimg012.jpg picture by vanthanhcongimg025.jpg picture by vanthanhcongimg024.jpg picture by vanthanhcongThùy Lâm và Văn Thành Côngimg023.jpg picture by vanthanhcongimg022.jpg picture by vanthanhcongimg021.jpg picture by vanthanhcongimg019.jpg picture by vanthanhcongimg018.jpg picture by vanthanhcongimg017.jpg picture by vanthanhcongimg020.jpg picture by vanthanhcongimg016.jpg picture by vanthanhcongimg014.jpg picture by vanthanhcongimg010.jpg picture by vanthanhcongimg009.jpg picture by vanthanhcongimg008.jpg picture by vanthanhcongimg007.jpg picture by vanthanhcongimg003.jpg picture by vanthanhcong

Thùy Lâm và Văn Thành CôngĐóng lạiimg456.jpg picture by vanthanhcongimg457.jpg picture by vanthanhcongimg458.jpg picture by vanthanhcongimg457.jpg picture by vanthanhcongimg458.jpg picture by vanthanhcongimg460.jpg picture by vanthanhcongimg463.jpg picture by vanthanhcongimg462.jpg picture by vanthanhcongimg461.jpg picture by vanthanhcongimg459.jpg picture by vanthanhcong

PhotobucketPhotobucketPhotobucketdanmoc069.jpg picture by vanthanhcongdanmoc068.jpg picture by vanthanhcongdanmoc084.jpg picture by vanthanhcongdanmoc086.jpg picture by vanthanhcongdanmoc087.jpg picture by vanthanhcongdanmoc082.jpg picture by vanthanhcongPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket

PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket


sao Vịt và cuộc sống

Photobucket