Category Archives: Miss Universe

Stefania Fernandez (Miss Universe) & Kristen Dalton (Miss USA) ở NY

về độ tươi tắn ăn đứt em thí sinh nhà mình òi!
58224996 58224990

dayana mendoza – half-naked @ Maxim

1250217740-dayanamendozal2 1250217630-dayana-mendoza_l31250217630-dayana-mendoza_l61250217630-dayana-mendoza_l8 1250217740-dayana-mendoza_l101250217740-dayanamendozal1

Miss Universe 2008, hết bị ràng buộc rồi, ai cấm em khỏa thân đâu!

1250217630-dayana-mendoza_l4 1250217630-dayana-mendoza_l5  1250217630-dayana-mendoza_l7  1250217630-dayana-mendoza_l9

MISS UNIVERSE PAGEANT 2009 BAHAMAS

xem các hoa hậu thơm dolphin và sư tử biển nào

MISS UNIVERSE PAGEANT by Bruce C.MISS UNIVERSE PAGEANT by Bruce C.MISS UNIVERSE PAGEANT by Bruce C.MISS UNIVERSE PAGEANT by Bruce C.

Tiếp tục đọc

Miss Universe Vietnam Candidate – Võ Hoàng Yến (Vivian Vo) on the runway

… she’s so sexy!

full set inside … 😛 Tiếp tục đọc