Category Archives: Mai Trâm

Vietnam models

Hạ Vy & Trang khàn (ko biết có khùng không?) + hoàng khánh ngọc

còn 1 em là Mai Trâm nữa.

em Hồng Nhung trang điểm rõ xinh, thế mà thi hoa hậu lại đứt phựt!