Category Archives: Natalie Portman

Natalie Portman – Depth Becomes Her @ GO

Tiếp tục đọc

toàn cảnh các vụ lộ hàng đình đám – all nipslips scandals

 

 

imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com imagebam.com

Natalie Portman – New York Time Magazine Strip Video

Natalie Portman – Black Swan poster

Natalie Portman – Black Swan

Celebs – vintage style

Ảnh minh họa

Beck – Vic

Natalie Portman – ‘Black Swan’

Natalie Portman – “The Black Swan”

Tiếp tục đọc