Category Archives: Canada

Taylor Momsen biểu diễn ở Montreal

Tiếp tục đọc

Kim Kardashian bán nước hoa mang tên mình ở Canada

Kim KardashianKim KardashianKim KardashianKim KardashianKim KardashianKim Kardashian Tiếp tục đọc

Avril Lavigne – Elle Canada Magazine

Avril LavigneAvril LavigneAvril LavigneAvril Lavigne in photoshoot for Elle Canada August 09 - Hot Celebs Home

Bonus: in the VIP 😉 >>>

Tiếp tục đọc