Category Archives: Steve Jobs

10 cáo buộc của Steve Jobss

10 tính năng Windows trộm ý tưởng từ Mac OS

Steve Jobs cho rằng Microsoft ăn cắp một số ý tưởng trên hệ điều hành của họ và dưới đây là những tính năng nổi bật nhất.

1. Thanh tác vụ nổi

Thanh taskbar trong Windows 7 làm theo dạng dock của Mac OS với các biểu tượng lớn, có gắn nhãn và nổi lên khi lướt chuột qua. Giống như dock, thanh tác vụ của Windows 7 là nơi khởi động các chương trình và thu nhỏ các cửa sổ. Người dùng có thể kéo thả ứng dụng tới bất kỳ đâu trên taskbar và sắp xếp lại chúng, như trên máy Mac. Apple sử dụng dock từ NeXtstep OS của Steve Jobs nhưng thật ra ý tưởng này là từ Arthur OS của Acorn hồi năm 1987.

2. Danh sách menu

Cả taskbar của Windows và dock của Mac OS đều có menu nhưng menu trong Windows 7 lại rất giống chức năng của Mac OS X 10.6 Snow Leopard và Leopard trước đó. Tại đây có các lệnh và truy cập vào file. Cả hai hệ điều hành đều gọi được menu này bằng cách bấm chuột phải.

  >>>

Tiếp tục đọc

Steve Jobs đi làm rồi, cổ phiếu Apple lại lên rồi! (from TMZ)

Steve Jobs — Big Man on Campus … Again

UPDATE 10:03 AM: Apple stock is blowin’ up — it’s now up 4.00 a share.
UPDATE:
Jobs’ return seemed to be noticed on Wall St. — right now (9:35 AM EST), the Apple stock is up 2.52 a share.
Steve Jobs is back to an Apple a day — and we’ve got the proof.

 Steve Jobs -- Big Man on Campus ... Again
TMZ obtained this photo of the Apple co-founder leaving company headquarters in Cupertino, California around 3:00 PM Wednesday.
It’s the first time we’ve seen Jobs back in action since January, when he took a leave of absence for a liver transplant. Jobs has reportedly been back at work for about a month.
BTW — this photo was taken on an iPhone.

Steve Jobs’s diferrent

Nghệ sĩ Dylan Roscover tạo nên một bức tranh ấn tượng về CEO của Apple khi ghép các kiểu chữ xuất hiện trong logo, thương hiệu… của “Quả táo” và truyền tải thông điệp “Hãy luôn nghĩ khác”.  Những font chữ này bao gồm Motter Tektura (được dùng trong logo cho máy tính Apple II vào những năm 70 của thế kỷ trước), Myriad, Garamond, Univers, Gill Sans và Volkswagen AG Rounded.

Here’s to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round pegs in the square holes. The ones who see things differently.

They’re not fond of rules. And they have no respect for the status quo.You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them.

But the only thing you can’t do is ignore them. Because they change things. They push the human race forward.

And while some see them as the crazy ones, we see genius.

Because the people who are crazy enough to think they can change the world, are the ones who do.

(Họ điên khùng. Không phù hợp. Nổi loạn. Chuyên gây rắc rối. Họ giống như nồi tròn vung méo. Họ nhìn mọi thứ khác với lẽ thông thường.

Họ không ưa các nguyên tắc. Họ làm đảo lộn hiện trạng. Bạn có thể bất đồng với họ, vinh danh hay đả kich họ.

Nhưng bạn không thể không chú ý tới họ. Bởi họ thay đổi thế giới và đưa nhân loại tiến lên phía trước.

Và trong khi họ bị coi là những kẻ điên khùng, chúng tôi lại thấy ở đó những thiên tài. Bởi họ đủ điên để nghĩ mình có thể thay đổi thế giới).