Category Archives: Bạch Tuyết & 7 chú lùn

CG arts

Nhờ các ứng dụng 3D và phần mềm Adobe Photoshop, các nghệ sĩ, chuyên gia đồ họa… tài năng đã vẽ lên những hình mẫu lý tưởng về phái đẹp trong con mắt của họ.

CG-art- cafedenWPcom-01 CG-art- cafedenWPcom-02 CG-art- cafedenWPcom-03 CG-art- cafedenWPcom-04 CG-art- cafedenWPcom-05 CG-art- cafedenWPcom-06 CG-art- cafedenWPcom-07 CG-art- cafedenWPcom-08 CG-art- cafedenWPcom-09 CG-art- cafedenWPcom-10 CG-art- cafedenWPcom-11 CG-art- cafedenWPcom-12 CG-art- cafedenWPcom-13 CG-art- cafedenWPcom-14 CG-art- cafedenWPcom-15 CG-art- cafedenWPcom-16 CG-art- cafedenWPcom-17 CG-art- cafedenWPcom-18 CG-art- cafedenWPcom-19 CG-art- cafedenWPcom-20 CG-art- cafedenWPcom-21

Các tác giả: Raffaele Marinetti, Mario Wibisono, Marta Dahlig, Benita Winckler, Soa Lee, Lyndsey Hayes, Katarina Sokolova-Latans’ka, Viki Yeo, David Munoz Velazquez, Xiao Bing, Margherita Premuroso, Olivier Ponsonnet, Andrius Balciunas.

Bức hình cuối lấy cảm hứng từ hình ảnh hoàng hậu độc ác trong Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn, Geruschkat hoàn thành tác phẩm nhờ các chương trình 3dsmax, Mudbox, Mental Ray và Photoshop. Chi tiết về mũ áo, chú nhện và làn da nhận được nhiều lời thán phục trên diễn đàn đồ họa CGTalk.